Ενημερωτική Εκδήλωση διοργάνωσε ο ΣΕΠΒΕ για το έργο INNO-ECOSYSTEM

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η Ενημερωτική Εκδήλωση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ιnno-Εcosystem», που διοργάνωσε  στις 4 Νοεμβρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Η Ενημερωτική Εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του OK!Thess (2, Θεσσαλονίκη 546 55) με τη συμμετοχή, εκτός των άλλων, πολλών φοιτητών πληροφορικής και στελεχών εταιριών πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβαν χώρα ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το έργο INNO-ECOSYSTEM, το οποίο συντονίζει ο ΣΕΠΒΕ ως επικεφαλής εταίρος.

Κατά την έναρξη της Ενημερωτικής Εκδήλωσης, ο κ. Θάνος Παπότης (Εξωτερικός Συνεργάτης του ΣΕΠΒΕ για το έργο INNO-ECOSYSTEM – ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.), εκπροσωπώντας τον ΣΕΠΒΕ, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες με έναν σύντομο χαιρετισμό.

Στη συνέχεια, ο κ. Θάνος Παπότης παρουσίασε αναλυτικά το έργο INNO-ECOSYSTEM, στους συμμετέχοντες, με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή τους για το έργο στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Εκδήλωση.

Ακόμα, η κα Δανάη Κολωνιάρη (Εξωτερική Συνεργάτης του ΣΕΠΒΕ για το έργο INNO-ECOSYSTEM – ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.) ανέλυσε όλες τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου INNO-ECOSYSTEM από όλους τους εταίρους και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις επερχόμενες δράσεις του ΣΕΠΒΕ στο πλαίσιο του έργου, ενώ παράλληλα τους προσκάλεσε να συμμετάσχουν σε αυτές.

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο «Inno-Ecosystem», το οποίο συντονίζει ο ΣΕΠΒΕ ως επικεφαλής εταίρος, αναφέρεται στην ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας για την υποστήριξη των ευκαιριών απασχολησιμότητας νέων ταλέντων της πληροφορικής. Έχει δε εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Το έργο «Inno-Ecosystem» έχει ως στόχο, εκτός των άλλων:

  • Την ενίσχυση και υποστήριξη της διασυνοριακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω της προσφοράς ευκαιριών και πληθώρας δυνατοτήτων σε νέα ταλέντα της πληροφορικής, όπως δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, διασύνδεση και δικτύωση με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται είτε να τους απασχολήσουν είτε να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα, παροχή χώρων co-living/co-working για επιχειρηματίες, startups, αυτοαπασχολούμενους και ψηφιακούς νομάδες (digital nomads), προωθητικές ενέργειες, δράσεις δικτύωσης και δυνατότητες επαγγελματικής ενασχόλησης μέσω ψηφιακού μητρώου ΙΤ οικοσυστήματος,
  • Την ενίσχυση της κουλτούρας που βασίζεται στην καινοτομία στη διασυνοριακή περιοχή, μέσω της εξάσκησης νέων εργαλείων που οδηγούν στην απασχόληση των νέων, της δικτύωσης νεοφυών επιχειρήσεων, της διοργάνωσης εκδηλώσεων  Hackathons, που προσελκύουν νεαρά ταλέντα πληροφορικής, και ανταλλαγήw εμπειριών μέσω τεχνολογικών συναντήσεων.

Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν, ως εταίροι, το Foundation For Sustainable Economic Development PREDA PLUS και το Center For Development Of The Vardar Planning Region από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι το έργο «Ιnno-Εcosystem» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.