Ενημερωτική Εκδήλωση του ΣΕΠΒΕ για το έργο INNO-ECOSYSTEM

Ενημερωτική Εκδήλωση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ιnno-Εcosystem», διοργανώνει στις 4 Νοεμβρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Αναλυτικά, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023, από τις 10:00 έως τις 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του OK!Thess στο ισόγειο, στην οδό Κομοτηνής 2, Θεσσαλονίκη 546 55  , θα λάβουν χώρα ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το έργο INNO-ECOSYSTEM, το οποίο συντονίζει ο ΣΕΠΒΕ ως επικεφαλής εταίρος.

Η εν λόγω ενημερωτική εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα συμμετάσχουν στελέχη και εκπρόσωποι του ΣΕΠΒΕ, οι οποίοι θα πληροφορήσουν το κοινό για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών του.

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο «Inno-Ecosystem», το οποίο συντονίζει ο ΣΕΠΒΕ ως επικεφαλής εταίρος, αναφέρεται στην ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας για την υποστήριξη των ευκαιριών απασχολησιμότητας νέων ταλέντων της πληροφορικής. Έχει δε εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Το έργο «Inno-Ecosystem» έχει ως στόχο, εκτός των άλλων:

  • Την ενίσχυση και υποστήριξη της διασυνοριακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω της προσφοράς ευκαιριών και πληθώρας δυνατοτήτων σε νέα ταλέντα της πληροφορικής, όπως δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, διασύνδεση και δικτύωση με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται είτε να τους απασχολήσουν είτε να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα, παροχή χώρων co-living/co-working για επιχειρηματίες, startups, αυτοαπασχολούμενους και ψηφιακούς νομάδες (digital nomads), προωθητικές ενέργειες, δράσεις δικτύωσης και δυνατότητες επαγγελματικής ενασχόλησης μέσω ψηφιακού μητρώου ΙΤ οικοσυστήματος,
  • Την ενίσχυση της κουλτούρας που βασίζεται στην καινοτομία στη διασυνοριακή περιοχή, μέσω της εξάσκησης νέων εργαλείων που οδηγούν στην απασχόληση των νέων, της δικτύωσης νεοφυών επιχειρήσεων, της διοργάνωσης εκδηλώσεων  Hackathons, που προσελκύουν νεαρά ταλέντα πληροφορικής, και ανταλλαγήw εμπειριών μέσω τεχνολογικών συναντήσεων.

Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν, ως εταίροι, το Foundation For Sustainable Economic Development PREDA PLUS και το Center For Development Of The Vardar Planning Region από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.