Ο ΣΕΠΒΕ διοργανώνει διήμερο εκδήλωσεων στο πλαίσιο του έργου INNO-ECOSYSTEM

Διήμερο εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του έργου «Ιnno-Εcosystem», διοργανώνει στις 22 και 23 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ),

Αναλυτικά, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, από τις 10:00 έως τις 14:00, και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Porto Palace Hotel & Conference Center (αίθουσα Dock Six), θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις με ενδιαφέρουσες ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες,.

Στο εν λόγω διήμερο, το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, θα συμμετάσχουν οι εταίροι των έργων INNO-ECOSYSTEM και 4th INDUSTRIAL REVOLUTION, τα οποία συντονίζει ο ΣΕΠΒΕ ως επικεφαλής εταίρος, από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι θα πληροφορήσουν το κοινό για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους.

Σημαντική θα είναι και η συμμετοχή των ομιλητών Dimitris Kyritsis (EPFL, CH/UiO, NO), Thomas Knothe (Fraunhofer IPK, DE), Usman Wajid (Dr Usman Wajid, ICE, ES-UK) και Nenad Ivezic (NIST, USA), οι οποίοι θα αναλύσουν σημαντικές θεματικές ενότητες σχετικές με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του διημέρου θα διεξαχθεί το Digital Summit 2023 του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση των δραστηριοτήτων των μελών του και στην ενίσχυση της γνωριμίας μεταξύ των επιχειρήσεων πληροφορικής.

Το Digital Summit 2023, το οποίο θα λάβει χώρα στην ελληνική γλώσσα κατά τις απογευματινές ώρες, από τις 17:00 έως τις 20:00, απευθύνεται τόσο σε εταιρίες πληροφορικής όσο σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων που αναζητούν συνεργάτες προϊόντων και υπηρεσιών, σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως επίσης και σε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής.

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδούμενο έργο «4th Industrial Revolution» (4η Βιομηχανική Επανάσταση), το οποίο συντονίζει ο ΣΕΠΒΕ ως επικεφαλής εταίρος, αποτελεί ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην επιλέξιμη περιοχή του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, με:

  • Αύξηση της προσβασιμότητας σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ εντός της διασυνοριακής περιοχής να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
  • Δημιουργία διαδικασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ και στους επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις
  • Δημιουργία δικτύου για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη διασυνοριακή περιοχή
  • Προσαρμογή νέων εργαλείων, πρακτικών και μεθόδων, που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αναπτύξουν καινοτόμα και συνεπώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες
  • Ενημέρωση για τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
  • Προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, όσον αφορά στην επικαιροποιημένη τεχνολογική γνώση

Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν, ως εταίροι, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από την Ελλάδα και το Regional Chamber Of Skilled Crafts Association, (Haskovo) από τη Βουλγαρία.

Περισσότερες πληροφορίες για τον εν λόγω έργο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.4thindustrialrevolution.eu

Επιπροσθέτως, το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο «Inno-Ecosystem», το οποίο συντονίζει ο ΣΕΠΒΕ ως επικεφαλής εταίρος, αναφέρεται στην ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας για την υποστήριξη των ευκαιριών απασχολησιμότητας νέων ταλέντων της πληροφορικής. Έχει δε εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Το έργο «Inno-Ecosystem» έχει ως στόχο, εκτός των άλλων:

  • Την ενίσχυση και υποστήριξη της διασυνοριακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω της προσφοράς ευκαιριών και πληθώρας δυνατοτήτων σε νέα ταλέντα της πληροφορικής, όπως δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, διασύνδεση και δικτύωση με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται είτε να τους απασχολήσουν είτε να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα, παροχή χώρων co-living/co-working για επιχειρηματίες, startups, αυτοαπασχολούμενους και ψηφιακούς νομάδες (digital nomads), προωθητικές ενέργειες, δράσεις δικτύωσης και δυνατότητες επαγγελματικής ενασχόλησης μέσω ψηφιακού μητρώου ΙΤ οικοσυστήματος,
  • Την ενίσχυση της κουλτούρας που βασίζεται στην καινοτομία στη διασυνοριακή περιοχή, μέσω της εξάσκησης νέων εργαλείων που οδηγούν στην απασχόληση των νέων, της δικτύωσης νεοφυών επιχειρήσεων, της διοργάνωσης εκδηλώσεων Hackathons, που προσελκύουν νεαρά ταλέντα πληροφορικής, και ανταλλαγήw εμπειριών μέσω τεχνολογικών συναντήσεων.

Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν, ως εταίροι, το Foundation For Sustainable Economic Development PREDA PLUS και το Center For Development Of The Vardar Planning Region από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον εν λόγω έργο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.innoecosystem-project.eu

Σημειώνεται ότι τα έργα «4th Industrial Revolution» και «Ιnno-Εcosystem» συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.